Llegir abans de fer la inscripció

 • Per gaudir dels cursos és obligatori ser soci de l’AEPallars.
 • No se suspendran les classes a no ser que l’estació tanqui les seves instal·lacions.
 • No es recuperaran els dies suspesos.
 • Els cursos es duran a terme sempre que hi hagi un mínim d’alumnes. En cas contrari el club es reserva el dret d’anul·lació. Si el nivell d’un alumne no s’adequa a cap dels grups existents, el club s’eximeix de responsabilitat de no fer cap grup.
 • Els cursos es realitzen a l’estació d’esquí de Port-Ainé i el punt de trobada és davant l’Hotel Cota 2000.
 • Per fer els cursos és obligatori tenir una assegurança: l’AEPallars gestiona les tramitacions de les assegurances Gumà, FEEC, FCEH i Espeleologia.
 • El cost dels cursos no inclou material, sortides, llicències federatives, forfets ni transport.

  En qualsevol curs que t’inscriguis obtindràs un 10% de descompte en el tercer germà (al curs de menor import).

  Punt de Trobada

  El punt de trobada entre alumnes i tècnics sempre serà als voltants de l’hotel de Port Ainé a cota 2000. El punt de trobada exacta dels diferents grups serà en diferents llocs o diferents horaris per tal de no crear aglomeracions innecessàries.

  Se us avisarà al grup de WhatsApp de referència de cada grup.  

  Comunicació

  Fem servir grups de WhatsApp generals per informacions que puguin tenir rellevància per a tots i totes.

  Tindrem Grups de WhatsApp per cada secció i curset que realitzarem per tal de poder tenir les famílies informades en tot moment i facilitar la informació. 

  Demanem que es faci un bon ús d’aquests grups.

  L’AEPallars comptarà amb un Responsable de seguretat i higiene, per cada grup, que vetllarà pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la informació en aquesta matèria cap a la resta de l’equip de dirigents.

  Tots els alumnes i entrenadors de la A.E.Pallars tindran l’obligació de portar mascareta durant tota la activitat esportiva a pistes. Tant en punts de trobada, com per anar a lavabos, com a la hora de fer servir els remontes de la estació i durant les baixades a pista si no es pot mantenir la distancia mínima de seguretat. Les uniques exepcions a l’us de la mascareta son: durant les baixades de traçats de portes en la pista de entrenaments i en els rondos al snowpark. Es fan aqueste excepcions a motius de seguretat per els alumnes, ja que una mala colocació de la mascareta podria causar perdida de visió i coseguentes caigudes.

  El punt de trobada dels diferents grups será en diferents llocs o a diferents horaris de tal manera no crear aglomeracions inecessaries.

  A la hora de accedir als remontes els alumnes i els entrenadors hauran de mantidre la distanciá de seguretat marcada per FGC (minim 2 metros).

  Els grups de la secció de “Recreatius” no faran parada per esmorzar, ni al local de clubs ni a cafeteria, per tal de evitar contactes directes inecessaris. Per els menors que encara necessitin ajuda per part de un adult per anar al lavabo, se establirá un punt de trobada amb els pares/tutors de l’alumne perque el puguin acompanyar a lavabo. Es recomena portar barrites energetiques i aigua de us individiual.

  Les seccions de Pre-Tecnificació i Tecnificació si podran fer parada per esmorzar. Aquestes parades sempre que hi hagi bon temps es faran a l’aire lliure en un lloc segur afora de las pistas, de tal manera no molestar i/o crear perill per els usuaris de l’estació. A la hora de tenir que treure les mascaretes per menjar o beure es mantindra la distancia minima de 2 metros entre alumnes, de tal manera evitar el contacte.

  En cas de mal temps els grups de Pre-Tecnificació i Tecnificació podran fer us del local de clubs habilitat per la estació de FGC Port Aine a cota 2100. 

  Els grups acceidiran al local en diferents horaris.

  Els alumnes i tècnics es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada i al finalitzar la parada amb el gel que l’Associació posará a la seva dispocisió just a la entrada. 

  Cada alumne i entrenador a la hora de accedir, sortir i fer desplaçaments adintre del Local tindrá la mascareta posada i les podran treure solo i unicament per menjar o beure. 

  A la hora de menjar i/o beure els alumnes i entrenadors hauran de estar sentats a les taules amb una distancia minima de 2 metros

  El menjar i beure hauran de ser de us individual i no es podra compartir. A finals de cada sessió els tecnics es faran carreg de disinfectar les taules i cadires amb el disifectant que la Associació posará a la seva dispocisió. 

  Els alumnes podran fer ús del lavabo sempre portan la mascareta posada i s’hauran de desinfectar les mans abans i desprès d’utilitzar-lo.

  Transport

  • Serà obligatori l’ús de mascareta pel transport en furgonetes. La mascareta l’ha de portar cada alumne.
  • Abans d’accedir al vehicle, el xofer consultarà als pares o a l’alumne/a si ha tingut o té febre. A l’inici de l’activitat es prendrà la temperatura a l’alumne/a. En cas de febre es suspendrà el servei de transport i es seguiran els passos descrits en l’apartat “2. Actuació del pare/mare/tutor davant l’aparició de símptomes en un menor.”
  • La furgoneta serà desinfectada desprès de cada trajecte

  Requisits per a participar a les activitats

  Entregar a l’AEPallars el formulari “Declaració responsable” degudament emplenat i signat confirmant que l’infant reuneix els requisits de salut, i que té coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies de risc que comporta. Sense aquest document l’alumne no podrà iniciar el curs.

  Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19: – febre o febrícula > 37,5 ºC 

  • Tos
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Dificultat respiratòria, malestar…
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
  • No estar en estudi per sospita de COVID19.
  • No conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat.
  • No pertany a un grup de convivència en quarantena per tenir una persona positiva en el grup. 

  * El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 






  Tècnics

  Adrià Cunyat

  Tècnic Esportiu nivell 2

  Entrenador Lliga Catalana 

  Federico Borretti

  Federico Borretti

  Tècnic Esportiu nivell 3

  Entrenador Lliga Catalana

  Guillem Puell

  Tècnic Esportiu nivell 3

  Entrenador Snowboard

  laura arisa

  Laura Arisa

  Tècnic Esportiu nivell 3

  Entrenadora Lliga Catalana

  Teti

  Tècnic Esportiu nivell 1

  Entrenador FreeSk

  Emma Mayor

  Tècnic esportiu nivell 2

  Entrenadora Lliga Pirineus

  Nuria de Moner

  Tècnic Esportiu nivell 2

  Entrenadora Lliga Pirineus

  Txus 

  Tècnic Esportiu nivell 2

  Entrenador AllSnow

  Albert Sanchez

  Tècnic Esportiu nivell 3

  Entrenador FreeSki

  Nuria Pérez

  Tècnic Esportiu nivell 1 

  Entrenadora Recreatius

  Laia Rabasa

  Tècnic Esportiu nivell 1

  Entrenadora Recreatius

  Unai Silva

  Tècnic Esportiu nivell 1

  Entrenador Recreatius

   
   

  [Web creada per Duma Next]